Работно време

Понеделник, сряда и петък 10:00 – 12:00 ч. йога с Илияна
Вторник и четвъртък 07:30 – 09:30 ч. и 17:45 – 19:30 ч. йога с Илияна
Събота 08:00 – 10:00 ч.  мудри с Илияна
Събота 12:00 – 13:30 ч. йога с Катя
Всяка сряда 16:00 – 17:30 ч. динамична медитация